Optimering af forretningsprocesser
og arbejdsgange

Først skabes overblik over virksomhedens eller organisationens struktur og værdikæde. Dette gøres ved at kortlægge virksomhedens procesmodel fordelt på kerneprocesser og støtteprocesser.

Der kan tages udgangspunkt i generiske branchemodeller, eller kundens procesmodel kan laves fra bunden på en fælles workshop, hvor ledelse, procesejere og nøglepersoner deltager sammen med os.

Procesmodellen nedbryder strukturen i tre niveauer, processer, delprocesser og aktiviteter, og er et enestående helikopteroverblik til forståelse af struktur og processer i den fælles virksomhed (’hvad vi gør’).

Procesmodellen bruges til at scope og afgrænse opgaven, dvs. til at identificere nødlidende processer og til at sætte forretningsmål for, hvad der skal opnås med optimeringen af disse, og hvilke aktiviteter, der skal IT-understøttes.

   

Consultas ApS
Islands Brygge 34 B
2300 København S.
Tlf. 46 73 26 27
Mobil 20 44 37 85
E-mail jc@consultas.dk